Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
Tên ý tưởng:
Tác giả:
Ngày
Mô tả
Lượt like 2
Lượt xem 481

Nội dung và phương pháp:

* Phương pháp bố trí:

Thí nghiệm được bố trí trên dòng vô tính PB 260 tại lô 20, Nông trường Tân Thành - Công ty CPCS Đồng Phú. Năm trồng 2007, năm mở miệng cạo 2014. Thí nghiệm gồm 5 nghiệm thức x 3 lần lập lại tương đương với 15 ô cơ sở, mỗi ô cơ sở là 1 phần cạo (mỗi phần cạo từ 450-480 cây), được bố trí theo khối đầy đủ ngẫu nhiên. 

* Kết luận thí nghiệm

            Trong 3 năm theo dõi cho thấy: Khi giảm nhịp độ cạo từ d3 xuống d4, d5 kết hợp với gia tăng tần số kích thích làm gia tăng năng suất cá thể tăng từ 16,4-33,2%  và năng suất lao động kg/lao động/năm cũng gia tăng tưng ứng so với đối chứng d3.

Năng suất quần thể kg/ha/năm các nghiệm thức nhịp độ thấp d5 kích thích 4-6 lần/năm đạt từ 75,8-79,9% so với đối chứng d3 (1.473–1.505 kg/ha/năm so với 1.942 kg/ha/năm). Nghiệm thức cạo nhịp độ d4 kích thích 2-4 lần/năm đạt từ 87,3-90,9% so với đối chứng d3 (1.696–1.765 kg/ha/năm so với đối chứng d3).

            Hàm lượng cao su khô (DRC%) qua 3 năm theo dõi của các nghiệm thức nhịp độ thấp d5, d4 vẫn ở mức cao (34,5-35,6%). Tỉ lệ khô mặt cạo toàn phần đều ở mức  dưới 5%. Như vậy các chế độ cạo nhịp độ thấp d5 kích thích 6 lần/năm hoặc d4 kích thích 4 lần/năm trong 3 năm cạo đầu tiên hàm lượng DRC vẫn ở mức cao, tỉ lệ khô mặt cạo ở mức cho phép.

            Nhu cầu lao động giảm 25-40%, lợi nhuận tăng khoảng 1,5 triệu đồng/ha, tiết kiệm được vỏ cạo kéo dài thời gian khai thác trên vỏ nguyên sinh, thuận lợi trong công tác qui hoạch vỏ cạo.

* Kết luận sản xuất đại trà năm 2016

            Khi đưa vào khai thác 2.607 ha vườn cây nhóm I vào cạo d4, năng suất bình quân ở mức cao 1.926 kg/ha, tiết kiệm được 216 lao động, chi phí giảm khoảng 4 tỉ đồng.

            Tiết kiệm được vỏ cạo, kéo dài thời gian khai thác trên vỏ nguyên sinh, dễ qui hoạch vỏ cạo.

- Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tổ chức, cá nhân đã tham gia áp dụng sáng kiến lần đầu, kể cả áp dụng thử:

+ Qua việc thực hiện đã đem đến các kết quả ghi nhận:

- Hiệu quả kinh tế mang lại rất lớn, giảm giá thành sản xuất mủ cao su thiên nhiên.

- Hiệu quả công tác quản lý: Con người.

Giải quyết vấn đề thiếu lao động, tăng thu nhập cho người lao động.

+ Đề nghị:

Duy trì chế độ cạo d4 đang triển khai tại công ty, áp dụng cho những vườn cây mở mới, vườn cây úp năm 1 trong điều kiện thiếu lao động.

          Tiếp tục nghiên cứu thêm các tần số bôi để thu dần khoảng cách năng suất giữa nhịp độ thấp d5, d4 so với d3.


Ý tưởng cùng lĩnh vực

Stt Tác giả Ý tưởng Lượt xem Ngày
1 Trương Văn Hải
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.
Chế độ cạo tận thu trên cành với chiều dài miệng cạo ngắn (S/3U) kết hợp sử dụng dây dẫn mủ giúp tận thu tối ưu năng suất vườn cây trước khi thanh lý tái canh 534 YT-316 17/06/2021
2 Đoàn Nhân Luân
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.
Điều tra bệnh lá trên vườn cao su bằng flycam 389 YT-332 23/07/2021
3 NGUYỄN BÁ KHOÁT
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.
Tấm đậy chống tràn mủ cao su 295 YT-353 06/10/2021