Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
Tên ý tưởng:
Tác giả:
Ngày
Mô tả
Lượt like 1
Lượt xem 818

Cách rửa nón thủ công:  2 người thực hiện rửa 01 nón: 1 người xoay nón, 1 người vệ sinh. Vệ sinh bên trong rồi sau đó vệ sinh bên ngoài

Cách rửa nón bằng máy: 1 người thực hiện rửa 01 nón, vệ sinh bên trong và bên ngoài cùng 1 lúc

Hiệu quả kinh tế:

* Chi phí nhân công cho ca sản xuất:

- Cách rửa nón thủ công: Ca sản xuất cho 1 bồn mủ - 1 lần lên sàn: 6 người

- Cách rửa nón bằng máy: Ca sản xuất cho 1 bồn mủ - 1 lần lên sàn: 5 người

+ Giảm chi phí nhân công:                                                   01 lao động

* Chi phí hóa chất vệ sinh:

- Cách rửa nón thủ công: chi phí cho 1 bồn mủ - 1 lần lên sàn: 120.000đ/lần rửa

- Cách rửa nón bằng máy: chi phí cho 1 bồn mủ - 1 lần lên sàn: 20.000đ/lần rửa

+ Giảm chi phí hóa chất:                                                   100.000đ/lần rửa

* Chi phí thời gian thực hiện rửa  :                                 

- Cách rửa nón thủ công: Thời gian cho 1 bồn mủ - 1 lần lên sàn: 15 phút /150 cái/6 người thực hiện

- Cách rửa nón bằng máy: chi phí cho 1 bồn mủ - 1 lần lên sàn: 06 phút /150 cái/2 người thực hiện

+ Giảm thời gian và nhân lực thực hiện: 04 người và 06 phút thời gian

b. Hiệu quả bảo vệ môi trường:  Tiết kiệm vật tư hóa chất ảnh hưởng đến môi trường.

c. Hiệu quả chất lượng sản phẩm:  Nón sau khi rửa được vệ sinh đảm bảo, từ đó tăng chất lượng sản phẩm.

d. Hiệu quả khác:

- Đảm bảo an toàn trong lao động sản xuất, góp phần tạo dựng môi trường sạch.

- An toàn, không hao phí sức lao động của công nhân.

- Cải thiện điều kiện làm việc.

-.Giảm điện năng, nước tiêu thụ trong sản xuất.

- Nâng cao tầm sản xuất công nghiệp tại đơn vị.

- Khả năng áp dụng giải pháp: áp dụng cho tất cả  hệ thống sản xuất mủ latex của Công ty; có thể áp dụng trong toàn ngành.

Ý tưởng cùng lĩnh vực

Stt Tác giả Ý tưởng Lượt xem Ngày
1 Ngô hoàng sơn
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường
Máy rửa đỉa tự động cho máy ly tâm 883 YT-311 15/03/2021
2 Trần Hoàng
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường
Cải tạo khả năng xử lý Nito tổng tại bể Anoxic của HTXLNT Cuaparis 1146 YT-312 14/04/2021
3 Đặng Kim Mùi và Nguyễn Văn Lĩnh
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường
Máy bơn mủ cao su thay thế máy bơm màng tại các nhà máy chế biến mủ kem 1183 YT-321 18/06/2021
4 Nguyễn Văn Hợp
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường
Nghiên cứu và xây dựng quy trình sản xuất phân hữu cơ sinh học từ bùn sinh học của dây chuyền chế biến mủ bằng công nghệ nuôi trùn quế 775 YT-326 22/07/2021
5 Nguyễn Văn Hợp
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường
Thiết kế thu gom và xử lý nước thải tại các ga mủ nông trường 599 YT-327 22/07/2021
6 Nguyễn Văn Hợp
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường
Thiết kế, chế tạo máy rửa tấm lắc trong trong sản xuất mủ tờ 480 YT-329 22/07/2021
7 Nguyễn Văn Hợp
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường
Nâng cấp quy trình sản xuất mủ RSS có chất lượng cao và ổn định 554 YT-330 23/07/2021
8 Nguyễn Văn Hợp
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường
Thiết kế hệ thống điều khiển tự động lưới điện nhà đèn 468 YT-331 23/07/2021
9 Đoàn Sơn Long
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường
“Nâng cấp máy Mooney Negretti không phù hợp tiêu chuẩn thành máy Đo Mooney phù hợp TCVN 6090-1:2015.” 1426 YT-347 15/08/2021
10 Lê Quốc Duy
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường
Sáng kiến nghiên cứu vận hành máy ép bùn không sử dụng polyme tại Công ty cổ phần cao su Phước Hòa 714 YT-350 16/08/2021
11 Lê Quốc Duy
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường
Giải pháp tiết kiệm chi phí trong công đoạn ép bùn xử lý nước thải tại Công ty cổ phần cao su Phước Hòa 802 YT-351 16/08/2021