Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
Tên ý tưởng:
Tác giả:
Ngày
Mô tả
Lượt like 4
Lượt xem 1262


Từ những tình hình thực tế trên Nông trường đã nghiên cứu xây dựng nhiều phương án phòng chống cháy tổng hợp từ con người đến cơ giới, nhằm giảm thiểu tối đa số vụ cháy và hạn chế thiệt hại ở mức thấp nhất khi xảy ra cháy trên vườn cây.

1. Về con người:

- Thành lập Ban phòng cháy chữa cháy, phân công phân nhiệm rõ ràng cho từng thành viên, ban phòng cháy chữa cháy có trách nhiệm chọn lọc người và phương tiện để thành lập nhóm phòng cháy chữa cháy cho từng khu vực, tập huấn, hướng dẫn, đào tạo những kỹ năng cần thiết để nhận biết những khu vực tìm ẩn nguy cơ cháy và ứng cứu hợp lý, an toàn khi xảy ra cháy, nhằm hạn chế thiệt hại về người và tài sản.

- Nghiên cứu bố trí các trạm trực gác lửa cụ thể, đánh dấu vị trí rõ ràng trên sơ đồ. Phân công cụ thể cho từng thành viên trong ban kiểm tra, giám sát công tác trực gác lửa trên từng trạm.

- Mỗi trạm gác lửa được bố trí 01 bảo vệ trực từ 06 giờ sáng đến 18 giờ chiều trong ngày, phạm vi tuần tra kiểm soát của mỗi trạm với bán kính 500 mét. Thời gian ban đêm bố trí bảo vệ tuần tra theo khu vực đã phân công cụ thể.

2. Về cơ giới:

- Nông trường đã nghiên cứu cải tiến kết hợp công năng của xe bồn vận chuyển mủ và máy bơm mủ thành xe chữa cháy cho vườn cây cao su, sử dụng bồn chứa mủ thành bồn cấp nước cho máy bơm và từ máy bơm mủ thành máy tạo áp lực cho vòi rồng thực hiện công năng chữa cháy.

- Xe chữa cháy cải tiến của Nông trường đáp ứng đầy đủ tính năng theo yêu cầu của cơ quan phòng cháy chữa cháy. Vòi rồng phun xa 30 mét. Xe chữa cháy cải tiến này có khả năng tiếp cận một cách dễ dàng đến những khu vực, địa hình cháy trong vườn cây cao su mà xe chữa cháy chuyên dụng không thể tiếp cận.

- Do tính đa năng, kịp thời và chủ động của xe phòng cháy chữa cháy cải tiến nên đây được xem là bước cải tiến rất quan trọng trong công tác phòng chống cháy tại đơn vị. 

- Hiện nay xe chữa cháy cải tiến không những giúp nông trường chủ động trong công tác phòng chống cháy mà còn là phương tiện chữa cháy hỗ trợ cho địa phương và khu dân cư sinh sống xung quanh đơn vị khi xảy ra cháy.

3. Các biện pháp tổng hợp trên vườn cây:

- Đối với vườn cây kinh doanh đến mùa thay lá Nông trường chủ động phun thuốc cỏ trên đường bằng đối với những lô cỏ nhiều nhằm thuận tiện cho việc quét lá trên hàng cao su và quét chận trên đường luồng theo tính toán cụ thể cho từng lô nhằm hạn chế trường hợp cháy lan trên diện rộng. Trên các tuyến đường chính, đường liên lô Nông trường cho quét và đốt lá chủ động.

- Đối với vườn cây kiến thiết cơ bản hằng năm vào cuối mùa mưa Nông trường tiến hành phun thuốc diệt cỏ trên đường băng, đầu luồng và liên lô, cho cày vùi cỏ trên đường luồng theo tính toán số luồng cày cụ thể trên từng lô.

Ý tưởng cùng lĩnh vực

Stt Tác giả Ý tưởng Lượt xem Ngày
1 Trương Văn Hải
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.
Chế độ cạo tận thu trên cành với chiều dài miệng cạo ngắn (S/3U) kết hợp sử dụng dây dẫn mủ giúp tận thu tối ưu năng suất vườn cây trước khi thanh lý tái canh 942 YT-316 17/06/2021
2 Đoàn Nhân Luân
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.
Điều tra bệnh lá trên vườn cao su bằng flycam 750 YT-332 23/07/2021
3 NGUYỄN BÁ KHOÁT
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.
Tấm đậy chống tràn mủ cao su 712 YT-353 06/10/2021