Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
Tên ý tưởng:
Tác giả:
Ngày
Mô tả
Lượt like
Lượt xem 1200

Thành phần hóa học trong cây Bạch Hoa Xà Đuôi Công là toàn cây Bạch hoa xà có flavonoid, hợp chất phenol, triterpen, acid hữu cơ, 0-cloroplumbagin, 3,3’-biplumbagin, chitranon, zeylenon, matrinon, 2-methyl napthazarin, plumbazeylanon, methylen-3,3’-diplumbagin, các acid plumbagic và vanilic. Rễ chứa plumbagin 0,91%. Hoa có 13 thành phần, plumbagin 81,85 %. Các dung dịch điều chế từ thân, lá cây Bạch Hoa Xà Đuôi Công đều có khả năng kháng nấm Hồng trên cây Cao Su. Sau khi thử nghiệm với dung dịch theo các tỉ lệ ( 1:1; 1: 3; 1:5 ) thì ta thấy chứng đều có tác dụng đối với bệnh nấm Hồng trên cây Cao Su. Tuy nhiên dung dịch đượ pha chế với tỉ lệ 1:3 có tác dụng hiệu quả nhất

           Dung dịch pha chế từ thân, lá cây Bạch Hoa Xà Đuôi Công có tính kháng nấm Hồng trên cây Cao Su. Dung dịch được pha chế theo tỉ lệ 1:3 có hiệu quả nhất đối với bệnh nấm Hồng trên cây Cao Su.

            Tóm lại việc sử dụng cây Bạch Hoa Xà Đuôi Công trong việc điều trị bệnh nấm hồng cho hiệu quả kinh tế cao, ít tốn kém, dễ làm, tạo ra những sản phẩm sạch, không gây hại cho con người và môi trường. Để được lâu, dễ bảo quả và vận chuyển đi xa, có thể tổng hợp dưới dạng viên nén. Chính vì thế có thể nhân rộng và áp dụng ngay vào thực tiễn trên quy mô nhỏ và Cần mở rộng nghiên cứu để có thể áp dụng trên quy mô công nghiệp.

Ý tưởng cùng lĩnh vực

Stt Tác giả Ý tưởng Lượt xem Ngày
1 Trương Văn Hải
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.
Chế độ cạo tận thu trên cành với chiều dài miệng cạo ngắn (S/3U) kết hợp sử dụng dây dẫn mủ giúp tận thu tối ưu năng suất vườn cây trước khi thanh lý tái canh 841 YT-316 17/06/2021
2 Đoàn Nhân Luân
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.
Điều tra bệnh lá trên vườn cao su bằng flycam 645 YT-332 23/07/2021
3 NGUYỄN BÁ KHOÁT
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.
Tấm đậy chống tràn mủ cao su 631 YT-353 06/10/2021