Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
Tên ý tưởng:
Tác giả:
Ngày
Mô tả
Lượt like
Lượt xem 663

90 năm xây dựng và phát triển, Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam đã trải qua nhiều giai đoạn và không ngừng phát triển rộng lớn, góp phần tạo công ăn việc làm, cải thiện kinh tế, xã hội khắp chiều dài đất nước. Tuy nhiên, trong thời đại công nghiệp hóa hiện nay, diện tích đất truyền thống trồng cao su từ trước đến nay đang bị thu hẹp lại nhường chỗ cho các nhà máy, xí nghiệp, phần diện tích đất truyền thống còn lại sau hơn 3 chu kỳ trồng cao su đang bị thoái hóa nghiêm trọng. Vì vậy, việc cải tạo những vùng đất truyền thống và mở rộng sang những vùng đất giới hạn trước đây chưa thể trồng cây cao su, như những vùng đất mới Campuchia và Lào là rất cần thiết. Điều này không chỉ nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của cây cao su mà còn là sự phát triển bền vững của ngành khi có hướng chuyển đổi sang cơ cấu cây trồng khác.

Với mục tiêu giới thiệu những phương pháp cải tạo đất thích hợp cho từng loại đất ở từng giai đoạn của cây cao su để có thể phát triển cây cao su một cách tốt nhất trên từng vùng đất khác nhau.

            Các phương pháp cải tạo đất đã được áp dụng tại Nông trường cao su Bến Củi đã đem lại hiệu quả rõ rệt, tác dụng rất tốt đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của cây cao su tại đây. Cần dựa vào các tính chất của từng loại đất mà áp dụng những biện pháp phù hợp, kết hợp tận dụng cơ giới hóa, máy móc nhằm tăng hiệu quả cải tạo đất.

Ý tưởng cùng lĩnh vực

Stt Tác giả Ý tưởng Lượt xem Ngày
1 Trương Văn Hải
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.
Chế độ cạo tận thu trên cành với chiều dài miệng cạo ngắn (S/3U) kết hợp sử dụng dây dẫn mủ giúp tận thu tối ưu năng suất vườn cây trước khi thanh lý tái canh 942 YT-316 17/06/2021
2 Đoàn Nhân Luân
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.
Điều tra bệnh lá trên vườn cao su bằng flycam 749 YT-332 23/07/2021
3 NGUYỄN BÁ KHOÁT
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.
Tấm đậy chống tràn mủ cao su 712 YT-353 06/10/2021