Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
Tên ý tưởng:
Tác giả:
Ngày
Mô tả
Lượt like 232
Lượt xem 1215

 Xây dựng – Cải tiến – Lắp đặt hệ thống ống nước – Xây dựng mương thoát hợp lý nhằm đẩy

bọt serum cao su một cách hiệu quả.

Là cho màu của sản phẩm SVR3L chỉ tiêu Lovibond đạt yêu cầu từ 2 – 4, màu sản phẩm sáng đẹp. Về môi

trường tạo cảnh quan đẹp trong sản xuất.

Giải pháp Đẩy bọt serum cao su hiệu quả tại hồ cốm dây chuyền sản xuất mủ SVR3L áp dụng vào sản

xuất năm 2014 làm cho sản phẩm mủ SVR3L sáng màu đáp ứng yêu cầu của khách hàng, Giải pháp kỹ

thuật đạt giải ba tại hội thi Sáng tạo kỹ thuật Tỉnh Gia Lai lần thứ 7 (2014–2015) đạt giải 3 kèm theo

Quyết định số 106/QĐ-BTCHT ngày 10 tháng 9 năm 2015 và Được UBND Tỉnh Gia Lai tặng Bằng khen

kèm theo QĐ số 875/QĐ-UBND ngày 01/10/2015 của Chủ tích UBND Tỉnh Gia Lai.

Ý tưởng cùng lĩnh vực

Stt Tác giả Ý tưởng Lượt xem Ngày
1 Ngô hoàng sơn
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường
Máy rửa đỉa tự động cho máy ly tâm 732 YT-311 15/03/2021
2 Trần Hoàng
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường
Cải tạo khả năng xử lý Nito tổng tại bể Anoxic của HTXLNT Cuaparis 1039 YT-312 14/04/2021
3 Đặng Kim Mùi và Nguyễn Văn Lĩnh
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường
Máy bơn mủ cao su thay thế máy bơm màng tại các nhà máy chế biến mủ kem 1039 YT-321 18/06/2021
4 Nguyễn Văn Hợp
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường
Nghiên cứu và xây dựng quy trình sản xuất phân hữu cơ sinh học từ bùn sinh học của dây chuyền chế biến mủ bằng công nghệ nuôi trùn quế 667 YT-326 22/07/2021
5 Nguyễn Văn Hợp
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường
Thiết kế thu gom và xử lý nước thải tại các ga mủ nông trường 491 YT-327 22/07/2021
6 Nguyễn Văn Hợp
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường
Thiết kế, chế tạo máy rửa tấm lắc trong trong sản xuất mủ tờ 431 YT-329 22/07/2021
7 Nguyễn Văn Hợp
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường
Nâng cấp quy trình sản xuất mủ RSS có chất lượng cao và ổn định 498 YT-330 23/07/2021
8 Nguyễn Văn Hợp
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường
Thiết kế hệ thống điều khiển tự động lưới điện nhà đèn 413 YT-331 23/07/2021
9 Đoàn Sơn Long
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường
“Nâng cấp máy Mooney Negretti không phù hợp tiêu chuẩn thành máy Đo Mooney phù hợp TCVN 6090-1:2015.” 1312 YT-347 15/08/2021
10 Lê Quốc Duy
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường
Sáng kiến nghiên cứu vận hành máy ép bùn không sử dụng polyme tại Công ty cổ phần cao su Phước Hòa 601 YT-350 16/08/2021
11 Lê Quốc Duy
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường
Giải pháp tiết kiệm chi phí trong công đoạn ép bùn xử lý nước thải tại Công ty cổ phần cao su Phước Hòa 685 YT-351 16/08/2021