Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
Tên ý tưởng:
Tác giả:
Ngày
Mô tả
Lượt like
Lượt xem 552

Thực trạng hiện nay, do giá mủ xuống thấp việc giữ chân người lao động hết sức khó khăn nhất là đối với công ty TNHH MTV cao su Hà Tĩnh . Bài toán đặt ra là làm sao sản lượng đạt cao nhất, chi phí đầu vào thấp nhất . Thuê lao động ngoài càng khó khăn hơn. Với phương án là chỉ có cạo được nhiều mủ mà muôn cạo được nhiều mủ thì phải cạo được nhiều cây , nhiều phần cây/ công nhân/ ngày thì phải đổi thời gian cạo. Mỗi công nhân cạo phải có  từ 4 đến 6 phần cạo. Mỗi ngày cạo 2 phần , buổi sáng cạo 1 phần, buổi chiều cạo một phần. Ngày tiếp đó cạo phẩm khác, ngày tiếp đó cạo phần khác sau đo lại cạo phần đầu. Mỗi phần cạo khoáng 3 nhát thì lấy mủ một lần. Nếu làm như vậy giải quyết được 3 vẫn đề. Thứ nhất là giảm được lao động 

Ý tưởng cùng lĩnh vực

Stt Tác giả Ý tưởng Lượt xem Ngày
1 Trương Văn Hải
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.
Chế độ cạo tận thu trên cành với chiều dài miệng cạo ngắn (S/3U) kết hợp sử dụng dây dẫn mủ giúp tận thu tối ưu năng suất vườn cây trước khi thanh lý tái canh 534 YT-316 17/06/2021
2 Đoàn Nhân Luân
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.
Điều tra bệnh lá trên vườn cao su bằng flycam 389 YT-332 23/07/2021
3 NGUYỄN BÁ KHOÁT
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.
Tấm đậy chống tràn mủ cao su 295 YT-353 06/10/2021