Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
STT Ý tưởng Lượt xem Lượt like Mã số Ngày
1

Hạ thấp mặt cân đồng hồ để cân mủ

Nguyễn Văn Vinh
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.

389 YT-222 02-10-2019