Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
STT Ý tưởng Lượt xem Lượt like Mã số Ngày
1

Thang trượt con lăn

nguyễn hữu việt
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường

871 YT-274 10-10-2019
2

tiết kiệm nước trong sản xuất mủ cao su

nguyễn hữu việt
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường

552 YT-243 03-10-2019
3

tái sử dụng nước thải qua xử lý vao sản xuất mủ cao su

nguyễn hữu việt
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường

583 YT-176 22-09-2019