Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
STT Ý tưởng Lượt xem Lượt like Mã số Ngày
1

Bán tự động hóa máy cắt miếng mủ tờ

Lê Văn Tuân
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường

709 70 YT-139 22-08-2019