Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
STT Ý tưởng Lượt xem Lượt like Mã số Ngày
1

CẢI TIẾN LÒ SẤY MỦ CAO SU THIÊN NHIÊN

CTY TNHH MTV CAO SU BÌNH LONG
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường

829 1 YT-186 27-09-2019
2

THU NƯỚC THẢI CAO SU THIÊN NHIÊN SAU XỬ LÝ PHỤC VỤ SẢN XUẤT

CTY TNHH MTV CAO SU BÌNH LONG
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường

531 2 YT-184 27-09-2019