Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
STT Ý tưởng Lượt xem Lượt like Mã số Ngày
1

CẢI TIẾN ĐỒ CHẮN CÁT

VÕ MINH THI
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.

390 YT-221 01-10-2019
2

“Móc treo thùng mủ”

VÕ MINH THI
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.

444 YT-220 01-10-2019