Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
STT Ý tưởng Lượt xem Lượt like Mã số Ngày
1

Điều tra bệnh lá trên vườn cao su bằng flycam

Đoàn Nhân Luân
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.

757 9 YT-332 23-07-2021