Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
STT Ý tưởng Lượt xem Lượt like Mã số Ngày
1

Nắp đậy chén nhựa hứng mủ cao su

Lê Đức Kính
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.

2007 80 YT-141 23-08-2019