Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
STT Ý tưởng Lượt xem Lượt like Mã số Ngày
1

Cải tiến khay sấy mẫu tủ sấy lão hóa

Đỗ Luân Vương
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường

1176 48 YT-276 10-10-2019