Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
Tên ý tưởng:
Tác giả:
Ngày
Mô tả
Lượt like
Lượt xem 534

*Diện tích vườn cây cho trồng xen: 2.564,11 ha.

+ Vườn cây tái canh hàng năm và KTCB năm 2: Trồng xen cây ngắn ngày 1.963,04 ha.

+ Vườn cây tái canh và KTCB năm 2,3: Trồng xen cây dài ngày 601,07 ha.

*Hình thức thực hiện: Công ty hợp đồng với các đơn vị bên ngoài, Công ty không tham gia vốn.

*Phương án thực hiện:

 Loại cây trồng xen:

+ Cây ngắn ngày: Có chu kỳ trồng dưới 1 năm như: Mè, Dưa hấu, Đậu, Bắp.

Thiết kế lô và bố trí hàng trồng trên diện tích trồng xen: thiết kế hàng trồng cao su với khoảng cách hàng cách hàng 6m, cây cách cây 3m (Mật độ bình quân : 555 cây/ha). Cây trồng xen được trồng cách cây cao su ≥ 1,2m.

+ Cây dài ngày: Có chu kỳ trồng trên 2 năm như : Cây Chuối, cây Dó bầu

Cây Chuối : Thiết kế lô và bố trí hàng trồng trên diện tích trồng xen: thiết kế hàng kép tạo khoảng giữa hàng cho cây xen canh lâu dài, mật độ cao su thiết kế 500 cây/ha, khoảng cách trồng cao su là 5m x 2m x 15m. Cây trồng xen được trồng cách cây cao su ≥ 3 - 4m.

Cây Dó bầu: Quy cách trồng khoảng cách cây cách cây 4m, hàng cách hàng   5 - 6m, trồng xen 2 hàng cây Dó bầu giữa 2 hàng kép của cây cao su, tương ứng với mật độ trồng là : 500 cây/ha.

* Hiệu quả mạng lại:

- Góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế, hiệu quả sử dụng đất trên vườn cây cao su, cây tăng trưởng nhanh phát triển tốt.

- Tiết kiệm chi phí đầu tư chăm sóc vườn cây tái canh, vườn cây kiến thiết cơ bản từ năm 2015 đến nay với số tiền 11.684.263.999 đồng.

 - Riêng 9 tháng đầu năm 2019, Công ty đã thu trực tiếp từ các đối tác với tổng số tiền là 1.280.492.500 đồng và thu gián tiếp qua tiết giảm suất đầu tư từ việc cày trả đất chống cháy và chăm sóc cuối năm với tổng số tiền là 631.456.000 đồng.

Ý tưởng cùng lĩnh vực

Stt Tác giả Ý tưởng Lượt xem Ngày