Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
STT Ý tưởng Lượt xem Lượt like Mã số Ngày
1

Tận dụng hồ (bể) hứng nước mưa

Lê Thị Thùy Dương
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường

545 YT-168 16-09-2019
2

Dùng lưới chặn đường mương

Lê Thị Thùy Dương
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường

604 1 YT-167 16-09-2019
3

Dùng bọc nilong để trùm các ổ điện

Lê Thị Thùy Dương
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường

609 YT-165 13-09-2019
4

Hứng bắt tận dụng mủ

Lê Thị Thùy Dương
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường

649 2 YT-163 12-09-2019
5

Sử dụng van đầu vòi tiết kiệm nước

Lê Thị Thùy Dương
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.

636 YT-138 20-08-2019