Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
STT Ý tưởng Lượt xem Lượt like Mã số Ngày
1

Ứng dụng phần mềm Canva làm bảng Infographic trong công tác thông tin, tuyên truyền.

Phạm Thị Như Quỳnh
Công tác Đoàn – Hội

564 YT-229 02-10-2019