Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
STT Ý tưởng Lượt xem Lượt like Mã số Ngày
1

Hệ thống an toàn cho máy cán kéo mủ cao su

Nguyễn Văn Khoa
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.

952 YT-241 03-10-2019