Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
Tên ý tưởng:
Tác giả:
Ngày
Mô tả
Lượt like
Lượt xem 83

Ý tưởng cùng lĩnh vực

Stt Tác giả Ý tưởng Lượt xem Ngày
1 Nguyễn Bích Phượng
Sản xuất kinh doanh, phát triển các sản phẩm công nghiệp cao su
Phát triển các sản phẩm công nghiệp cao su vào thị trường hiện nay 83 YT-356 10/10/2021