Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
STT Ý tưởng Lượt xem Lượt like Mã số Ngày
1

GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO SÁNG KIẾN, CẢI TIẾN

CTY TNHH MTV CAO SU BÌNH LONG
Công tác Đoàn – Hội

729 3 YT-301 11-10-2019
2

MỖI CƠ SỞ ĐOÀN MỘT VƯỜN CÂY

CTY TNHH MTV CAO SU BÌNH LONG
Công tác Đoàn – Hội

201 YT-262 09-10-2019
3

TỦ ĐỒ TỪ THIỆN

CTY TNHH MTV CAO SU BÌNH LONG
Công tác Đoàn – Hội

183 YT-259 08-10-2019
4

CẢI TẠO NÂNG CÔNG SUẤT DÂY CHUYỀN MỦ PHỤ

CTY TNHH MTV CAO SU BÌNH LONG
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường

173 3 YT-256 08-10-2019
5

GIẢI PHÁP HỒI LƯU NHIỆT LÒ SẤY MỦ CAO SU THIÊN NHIÊN

CTY TNHH MTV CAO SU BÌNH LONG
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường

670 YT-255 08-10-2019
6

GIẢI PHÁP THU AMONIAC TỪ MỦ SKIM GIÚP CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG TRONG SẢN XUẤT LY TÂM

CTY TNHH MTV CAO SU BÌNH LONG
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.

148 YT-254 08-10-2019
7

TẬN THU NƯỚC MƯA ĐƯA VÀO PHỤC VỤ SẢN XUẤT

CTY TNHH MTV CAO SU BÌNH LONG
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường

212 YT-253 08-10-2019
8

GIẢI PHÁP HỒI LƯU TRONG CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI GIÚP GIẢM CHI PHÍ XỬ LÝ

CTY TNHH MTV CAO SU BÌNH LONG
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường

145 YT-250 08-10-2019
9

GIẢI PHÁP TẬN DỤNG VI SINH TRONG SERUM ĐÁNH ĐÔNG MỦ SKIM

CTY TNHH MTV CAO SU BÌNH LONG
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường

136 YT-249 08-10-2019
10

TIN HỌC HÓA CÔNG TÁC ĐOÀN VỤ ( ĐOÀN VỤ KHÔNG GIẤY)

CTY TNHH MTV CAO SU BÌNH LONG
Công tác Đoàn – Hội

248 4 YT-198 27-09-2019