Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
Tên ý tưởng:
Tác giả:
Ngày
Mô tả
Lượt like
Lượt xem 570

Thực hiện:

- Chia phần cây cạo thành 2 phần đông và tây lấy đường thùng làm ranh giới.

- Kỹ thuật bôi thuốc kích thích như hiện hữu.

- Đối với chế độ D4 thì bôi thuốc cách trước 1 ngày để đảm bảo hiệu quả của thuốc như chế độ D3.

- Công nhân ưu tiên cạo trước phần đã bôi thuốc và cạo phần chưa bôi thuốc sau. Trong trường hợp mưa đột xuất thì cũng ưu tiên trút trước như trên.

- Ngày có thuốc kích thích thì trút mủ trễ hơn nửa tiếng để giảm mủ chảy lại.

Ưu điểm:

- Sản lượng mủ hàng ngày không tăng đột biến mà rãi đều cả tháng.

- Công nhân mất ít thời gian bôi thuốc kích thích, có thể sau khi cạo xong quay lại bôi thuốc mà vẫn đảm bảo việc ăn giữa ca hoặc ăn trưa, đảm bảo sức khỏe cá nhân.

- Trong trường hợp mưa nhiều ngày thì tiết kiệm được lượng thuốc bôi đáng kể.

Trên đây là Sáng kiến “Bôi thuốc kích thích mủ nửa phiên cạo đối với những tháng mùa mưa”,

Ý tưởng cùng lĩnh vực

Stt Tác giả Ý tưởng Lượt xem Ngày
1 Trương Văn Hải
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.
Chế độ cạo tận thu trên cành với chiều dài miệng cạo ngắn (S/3U) kết hợp sử dụng dây dẫn mủ giúp tận thu tối ưu năng suất vườn cây trước khi thanh lý tái canh 841 YT-316 17/06/2021
2 Đoàn Nhân Luân
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.
Điều tra bệnh lá trên vườn cao su bằng flycam 645 YT-332 23/07/2021
3 NGUYỄN BÁ KHOÁT
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.
Tấm đậy chống tràn mủ cao su 631 YT-353 06/10/2021