Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
STT Ý tưởng Lượt xem Lượt like Mã số Ngày
1

Nhân rộng gương điển hình

Trần Vũ Nam Hoàng
Công tác Đoàn – Hội

645 1 YT-310 24-10-2019
2

Phát hành văn bản thông qua mạng

Trần Vũ Nam Hoàng
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)

685 YT-309 24-10-2019
3

Thổi lá PCC bằng cơ giới

Trần Vũ Nam Hoàng
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.

703 YT-308 24-10-2019
4

Chăm sóc đặc biệt vườn cây KTCB

Trần Vũ Nam Hoàng
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.

1328 11 YT-306 24-10-2019
5

một số hoạt động nhằm gây quỹ hoạt động của đoàn

Nguyễn Hào Cang
Công tác Đoàn – Hội

198 YT-303 12-10-2019
6

XÂY DỰNG VƯỜN CÂY NĂNG SUẤT 2 TẤN/HA

Võ Lâm Ngọc Ẩn
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.

272 2 YT-291 10-10-2019
7

Xây dựng an toàn phòng chống cháy vườn cây cao su

Đỗ Hoàng Sơn
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.

339 2 YT-290 10-10-2019
8

Áp dụng Nhịp độ cạo thấp D4, D5 ở miệng cạo ngĩa tại Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú

Nguyễn Minh Tuấn
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.

235 YT-285 10-10-2019
9

Hiệu quả tiết kiệm chi phí trong áp dụng thổi lá chống cháy bằng cơ giới

Nguyễn Minh Tuấn
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.

218 YT-284 10-10-2019
10

Sắp xếp tổ chức Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú

Nguyễn Minh Tuấn
Công tác Đoàn – Hội

120 YT-282 10-10-2019