Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
STT Ý tưởng Lượt xem Lượt like Mã số Ngày
1

XÂY DỰNG VƯỜN CÂY NĂNG SUẤT 2 TẤN/HA

Võ Lâm Ngọc Ẩn
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.

25 2 YT-291 10-10-2019
2

Xây dựng an toàn phòng chống cháy vườn cây cao su

Đỗ Hoàng Sơn
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.

18 YT-290 10-10-2019
3

Áp dụng Nhịp độ cạo thấp D4, D5 ở miệng cạo ngĩa tại Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú

Nguyễn Minh Tuấn
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.

21 YT-285 10-10-2019
4

Hiệu quả tiết kiệm chi phí trong áp dụng thổi lá chống cháy bằng cơ giới

Nguyễn Minh Tuấn
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.

21 YT-284 10-10-2019
5

Sắp xếp tổ chức Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú

Nguyễn Minh Tuấn
Công tác Đoàn – Hội

8 YT-282 10-10-2019
6

Kết hợp hội nghị Người Lao động và Hội nghị Tiểu Ban Chỉ huy Thống nhất (cấp cơ sở)

Nguyễn Minh Tuấn
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)

7 YT-281 10-10-2019
7

Thang trượt con lăn

nguyễn hữu việt
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường

7 YT-274 10-10-2019
8

Sáng kiến, giải pháp của NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SÔNG CÔN 2 - BỘ PHẬN CƠ ĐIỆN - Hệ thống lọc tinh làm mát các ổ trục máy phát Nhà máy Thủy điện Sông Côn 2

Trần Xuân Duy
Ý tưởng khác

10 YT-272 10-10-2019
9

Xây dựng Hệ thống hợp nhất hóa thông tin, tính toán, thanh toán dữ liệu sản xuất, vận hành Nhà máy thủy điện tham gia Thị trường điện bán buôn cạnh tranh

Trần Xuân Duy
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)

17 YT-271 10-10-2019
10

Ứng dụng văn phòng điện tử tại Doanh nghiệp Công nghiệp thủy điện

Trần Xuân Duy
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)

27 5 YT-268 10-10-2019