Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
STT Ý tưởng Lượt xem Lượt like Mã số Ngày
1

Xây dựng Hệ thống hợp nhất hóa thông tin, tính toán, thanh toán dữ liệu sản xuất, vận hành Nhà máy thủy điện tham gia Thị trường điện bán buôn cạnh tranh

Trần Xuân Duy
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)

547 YT-271 10-10-2019
2

Ứng dụng văn phòng điện tử tại Doanh nghiệp Công nghiệp thủy điện

Trần Xuân Duy
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)

535 5 YT-268 10-10-2019
3

CẢI TẠO ĐẤT TRỒNG CAO SU TẠI NÔNG TRƯỜNG CAO SU BẾN CỦI

Nguyễn Mạnh Hùng
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.

632 YT-264 09-10-2019
4

MỖI CƠ SỞ ĐOÀN MỘT VƯỜN CÂY

CTY TNHH MTV CAO SU BÌNH LONG
Công tác Đoàn – Hội

600 YT-262 09-10-2019
5

GIẢI PHÁP HỒI LƯU NHIỆT LÒ SẤY MỦ CAO SU THIÊN NHIÊN

CTY TNHH MTV CAO SU BÌNH LONG
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường

2050 2 YT-255 08-10-2019
6

TẬN THU NƯỚC MƯA ĐƯA VÀO PHỤC VỤ SẢN XUẤT

CTY TNHH MTV CAO SU BÌNH LONG
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường

631 4 YT-253 08-10-2019
7

GIẢI PHÁP HỒI LƯU TRONG CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI GIÚP GIẢM CHI PHÍ XỬ LÝ

CTY TNHH MTV CAO SU BÌNH LONG
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường

603 YT-250 08-10-2019
8

Giải pháp Kiểm phiếu bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông.

Phạm Ngọc Tiến
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)

1848 5 YT-247 06-10-2019
9

tiết kiệm nước trong sản xuất mủ cao su

nguyễn hữu việt
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường

515 YT-243 03-10-2019
10

máy đánh nhựa đường

Lê Bình Dương
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.

580 YT-240 03-10-2019