Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
STT Ý tưởng Lượt xem Lượt like Mã số Ngày
1

“TÌM HIỂU CÔNG THỨC ĐỊNH LƯỢNG ION Mg2+ VÀ DAHP – GIẢI PHÁP LOẠI BỎ SỰ DƯ THỪA ION HPO42- TRONG SẢN XUẤT SẢN PHẨM LATEX CÔ ĐẶC”

Nguyễn Hoàng Tuấn
Cao su Chư Prông

864 27 YT-239 03-10-2019
2

SỬ DỤNG CHẤT BẢO QUẢN MUỐI VÔ CƠ NATRI SUNFIT (Na2SO3) ĐỂ CHỐNG ĐÔNG MỦ NƯỚC CÁC GIỐNG CÂY DỄ BỊ OXY HÓA.

nguyễn văn thu
Cao su Dầu Tiếng

1297 6 YT-208 30-09-2019
3

KHẢO SÁT HỆ BẢO QUẢN LATEX TRONG SẢN XUẤT LATEX LY TÂM

thái tấn hùng
Cao su Dầu Tiếng

728 1 YT-206 30-09-2019
4

XÁC ĐỊNH NHANH CHẤT ĐỘN TRONG NGUYÊN LIỆU MỦ NƯỚC

CTY TNHH MTV CAO SU BÌNH LONG
Cao su Bình Long

547 7 YT-197 27-09-2019
5

NUÔI CẤY, NHÂN GIỐNG VÀ ỨNG DỤNG CHỦNG VI SINH TỪ CHẾ PHẨM SINH HỌC KHỬ MÙI AQUACLEAN MICROBELIFT OC.

CTY TNHH MTV CAO SU BÌNH LONG
Cao su Bình Long

455 1 YT-196 27-09-2019
6

ĐÁNH ĐÔNG MỦ NƯỚC BẰNG VI SINH.

CTY TNHH MTV CAO SU BÌNH LONG
Cao su Bình Long

3759 6 YT-194 27-09-2019
7

GIẢI PHÁP CẢI TIẾN, NÂNG CẤP SPILLWAY TRONG DÂY TRUYỀN CHẾ BIẾN MỦ LY TÂM

CTY TNHH MTV CAO SU BÌNH LONG
Cao su Bình Long

501 YT-193 27-09-2019
8

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT MỦ LY TÂM

CTY TNHH MTV CAO SU BÌNH LONG
Cao su Bình Long

411 YT-192 27-09-2019
9

NGHIÊN CỨU HỢP PHẦN POLYMER ỨNG DỤNG TÁCH MỦ CAO SU TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

CTY TNHH MTV CAO SU BÌNH LONG
Cao su Bình Long

404 YT-191 27-09-2019
10

GIẢI PHÁP THAY THẾ MẬT RỈ ĐƯỜNG BẰNG ETHANOL TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

CTY TNHH MTV CAO SU BÌNH LONG
Cao su Bình Long

451 1 YT-190 27-09-2019