Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
STT Ý tưởng Lượt xem Lượt like Mã số Ngày
1

“TÌM HIỂU CÔNG THỨC ĐỊNH LƯỢNG ION Mg2+ VÀ DAHP – GIẢI PHÁP LOẠI BỎ SỰ DƯ THỪA ION HPO42- TRONG SẢN XUẤT SẢN PHẨM LATEX CÔ ĐẶC”

Nguyễn Hoàng Tuấn
Cao su Chư Prông

973 27 YT-239 03-10-2019
2

SỬ DỤNG CHẤT BẢO QUẢN MUỐI VÔ CƠ NATRI SUNFIT (Na2SO3) ĐỂ CHỐNG ĐÔNG MỦ NƯỚC CÁC GIỐNG CÂY DỄ BỊ OXY HÓA.

nguyễn văn thu
Cao su Dầu Tiếng

1449 6 YT-208 30-09-2019
3

KHẢO SÁT HỆ BẢO QUẢN LATEX TRONG SẢN XUẤT LATEX LY TÂM

thái tấn hùng
Cao su Dầu Tiếng

1174 1 YT-206 30-09-2019
4

XÁC ĐỊNH NHANH CHẤT ĐỘN TRONG NGUYÊN LIỆU MỦ NƯỚC

CTY TNHH MTV CAO SU BÌNH LONG
Cao su Bình Long

663 7 YT-197 27-09-2019
5

NUÔI CẤY, NHÂN GIỐNG VÀ ỨNG DỤNG CHỦNG VI SINH TỪ CHẾ PHẨM SINH HỌC KHỬ MÙI AQUACLEAN MICROBELIFT OC.

CTY TNHH MTV CAO SU BÌNH LONG
Cao su Bình Long

574 1 YT-196 27-09-2019
6

ĐÁNH ĐÔNG MỦ NƯỚC BẰNG VI SINH.

CTY TNHH MTV CAO SU BÌNH LONG
Cao su Bình Long

4189 6 YT-194 27-09-2019
7

GIẢI PHÁP CẢI TIẾN, NÂNG CẤP SPILLWAY TRONG DÂY TRUYỀN CHẾ BIẾN MỦ LY TÂM

CTY TNHH MTV CAO SU BÌNH LONG
Cao su Bình Long

634 YT-193 27-09-2019
8

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT MỦ LY TÂM

CTY TNHH MTV CAO SU BÌNH LONG
Cao su Bình Long

523 YT-192 27-09-2019
9

NGHIÊN CỨU HỢP PHẦN POLYMER ỨNG DỤNG TÁCH MỦ CAO SU TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

CTY TNHH MTV CAO SU BÌNH LONG
Cao su Bình Long

531 YT-191 27-09-2019
10

GIẢI PHÁP THAY THẾ MẬT RỈ ĐƯỜNG BẰNG ETHANOL TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

CTY TNHH MTV CAO SU BÌNH LONG
Cao su Bình Long

572 1 YT-190 27-09-2019