Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
Tên ý tưởng:
Tác giả:
Ngày
Mô tả
Lượt like 1
Lượt xem 383

ục tiêu của ý tưởng:

              - Cải thiện vấn đề về màu sắc nước thải sau xử lý.

              - Giảm dư lượng dinh dưỡng của mật rỉ trong nước thải ra môi trường.

              - Không phải lắp đặt hệ thống quan trắc tự động.

              - Tận thu tối đa lượng nước sau xử lý để tái sử dụng. Hạn chế khai thác nguồn tài nguyên nước, giảm xả thải nhằm bảo vệ môi trường và giảm chi phí bảo vệ môi trường (Phí xả thải, thuế khai thác nước)

             

              Các bước thực hiện ý tưởng:

              - Nội dung 1: Xây dựng ý tưởng – tổ chức hội thảo tìm phương án thí nghiệm, thử nghiệm, sản xuất thử.

              - Nội dung 2: Thực hiện các thí nghiệm, thử nghiệm, sản xuất thử thống kê đánh giá kết quả sơ bộ mục tiêu đề tài.

              - Nội dung 3: Hội thảo thông qua phương án chạy thực tế trên hệ thống.

              - Nội dung 4: Thực hiện đề tài.

              - Nội dung 5: Nghiệm thu báo cáo hiệu quả của đề tài.

              Ưu điểm của quy trình mới khi áp dụng ý tưởng tại đơn vị:

              - Sử dụng được cơ sở vật chất của hệ thống xử lý nước thải ly tâm, nên chi phí đầu tư thấp.

              - Cải thiện màu nước sau xử lý.

              - Giảm chi phí xử lý nước thải.

              - Nâng cao chất lượng nước thải sau xử lý, do giảm dư lượng mật rỉ.

              - Tận thu tối đa nước thải sau xử lý để đưa vào sử dụng.

              - Giảm chi phí khai thác và xả thải.

Ý tưởng cùng lĩnh vực

Stt Tác giả Ý tưởng Lượt xem Ngày
1 Ngô hoàng sơn
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường
Máy rửa đỉa tự động cho máy ly tâm 575 YT-311 15/03/2021
2 Trần Hoàng
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường
Cải tạo khả năng xử lý Nito tổng tại bể Anoxic của HTXLNT Cuaparis 800 YT-312 14/04/2021
3 Đặng Kim Mùi và Nguyễn Văn Lĩnh
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường
Máy bơn mủ cao su thay thế máy bơm màng tại các nhà máy chế biến mủ kem 706 YT-321 18/06/2021
4 Nguyễn Văn Hợp
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường
Nghiên cứu và xây dựng quy trình sản xuất phân hữu cơ sinh học từ bùn sinh học của dây chuyền chế biến mủ bằng công nghệ nuôi trùn quế 518 YT-326 22/07/2021
5 Nguyễn Văn Hợp
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường
Thiết kế thu gom và xử lý nước thải tại các ga mủ nông trường 319 YT-327 22/07/2021
6 Nguyễn Văn Hợp
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường
Thiết kế, chế tạo máy rửa tấm lắc trong trong sản xuất mủ tờ 309 YT-329 22/07/2021
7 Nguyễn Văn Hợp
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường
Nâng cấp quy trình sản xuất mủ RSS có chất lượng cao và ổn định 347 YT-330 23/07/2021
8 Nguyễn Văn Hợp
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường
Thiết kế hệ thống điều khiển tự động lưới điện nhà đèn 303 YT-331 23/07/2021
9 Đoàn Sơn Long
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường
“Nâng cấp máy Mooney Negretti không phù hợp tiêu chuẩn thành máy Đo Mooney phù hợp TCVN 6090-1:2015.” 1096 YT-347 15/08/2021
10 Lê Quốc Duy
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường
Sáng kiến nghiên cứu vận hành máy ép bùn không sử dụng polyme tại Công ty cổ phần cao su Phước Hòa 436 YT-350 16/08/2021
11 Lê Quốc Duy
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường
Giải pháp tiết kiệm chi phí trong công đoạn ép bùn xử lý nước thải tại Công ty cổ phần cao su Phước Hòa 469 YT-351 16/08/2021