Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
Tên ý tưởng:
Tác giả:
Ngày
Mô tả
Lượt like
Lượt xem 320

Mục tiêu của giải pháp, ý tưởng:

- Chủ động được hoá chất polymer trong xử lý nước thải, vì hiện nay hoá chất này là bí mật công nghệ của nhà thầu xây dựng công trình xử lý nước thải, hoá chất này sau khi nghiệm thu nhà thầu sẽ bán độc quyền.

- Phân tích cấu tạo hợp phần polymer nhằm tách cao su trong xử lý nước thải, tìm hiểu hoá chất trên thị trường.

- Phân tích được tính chất từng loại nước thải và có giải pháp sử dụng liều lượng cho phù hợp, bên cạnh đó lựa chọn loại hoá chất phù hợp với yêu cầu tránh lãng phí không đáng có.

- Đem lại hiệu quả kinh tế, giảm chi phí giá thành, nâng cao thu nhập cho người lao động.

- Nâng cao nhận thức cho tập thể CB-CNV tạo cho mọi người tính tiết kiệm.

Các bước thực hiện giải pháp, ý tưởng:

- Nội dung 1: Xây dựng ý tưởng của ban khoa học xí nghiệp

- Nội dung 2: Thực hiện các thử nghiệm để tìm ra được hợp phần polymer tốt nhất

 

- Nội dung 3: Tính toán lượng hóa chất sử dụng. So sánh với kết quả thử nghiệm

- Nội dung 4: Hội thảo thông qua phương án thử nghiệm

- Nội dung 5: Thực hiện đề tài trong phòng thí nghiệm

- Nội dung 6: Nghiệm thu báo cáo hiệu quả của đề tài giai đọan thử nghiệm

Ưu điểm khi sử dụng hợp phần polymer mới:

- Giảm chi phí trong sản xuất từ đó giảm giá thành sản phẩm, có lợi cho doanh nghiệp.

- Chủ động được hoá chất polymer cho xử lý nước thải của công ty, đảm bảo ổn định chi phí về giá hoá chất và tính lâu dài cho việc cung ứng hoá chất xử lý nước thải.

- Sản phẩm khi xử lý vẫn giữ lại tải lượng ô nhiễm COD cao làm dinh dưỡng cho vi sinh cho quá trình xử lý sinh học, không sử dụng mật rỉ đường bổ sung cân bằng dinh dưỡng khi xử lý nitơ tổng.

Ý tưởng cùng lĩnh vực

Stt Tác giả Ý tưởng Lượt xem Ngày
1 Ngô hoàng sơn
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường
Máy rửa đỉa tự động cho máy ly tâm 574 YT-311 15/03/2021
2 Trần Hoàng
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường
Cải tạo khả năng xử lý Nito tổng tại bể Anoxic của HTXLNT Cuaparis 800 YT-312 14/04/2021
3 Đặng Kim Mùi và Nguyễn Văn Lĩnh
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường
Máy bơn mủ cao su thay thế máy bơm màng tại các nhà máy chế biến mủ kem 706 YT-321 18/06/2021
4 Nguyễn Văn Hợp
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường
Nghiên cứu và xây dựng quy trình sản xuất phân hữu cơ sinh học từ bùn sinh học của dây chuyền chế biến mủ bằng công nghệ nuôi trùn quế 518 YT-326 22/07/2021
5 Nguyễn Văn Hợp
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường
Thiết kế thu gom và xử lý nước thải tại các ga mủ nông trường 319 YT-327 22/07/2021
6 Nguyễn Văn Hợp
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường
Thiết kế, chế tạo máy rửa tấm lắc trong trong sản xuất mủ tờ 309 YT-329 22/07/2021
7 Nguyễn Văn Hợp
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường
Nâng cấp quy trình sản xuất mủ RSS có chất lượng cao và ổn định 346 YT-330 23/07/2021
8 Nguyễn Văn Hợp
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường
Thiết kế hệ thống điều khiển tự động lưới điện nhà đèn 303 YT-331 23/07/2021
9 Đoàn Sơn Long
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường
“Nâng cấp máy Mooney Negretti không phù hợp tiêu chuẩn thành máy Đo Mooney phù hợp TCVN 6090-1:2015.” 1096 YT-347 15/08/2021
10 Lê Quốc Duy
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường
Sáng kiến nghiên cứu vận hành máy ép bùn không sử dụng polyme tại Công ty cổ phần cao su Phước Hòa 436 YT-350 16/08/2021
11 Lê Quốc Duy
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường
Giải pháp tiết kiệm chi phí trong công đoạn ép bùn xử lý nước thải tại Công ty cổ phần cao su Phước Hòa 469 YT-351 16/08/2021