Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
Tên ý tưởng:
Tác giả:
Ngày
Mô tả
Lượt like
Lượt xem 348

Nhằm hạn chế tối đa xe có tải trọng nặng lưu thông vào lô cao su, đồng thời tạo điều kiện cho công nhân, cũng như người dân tại các khu vực lân cận đi lại thuận tiện. Mặt khác, góp phần giữ gìn trật tự trị an, đảm bảo an toàn cho công tác quản lý, chăm sóc, khai thác thu hoạch mủ cao su của công nhân lao động. Trước yêu cầu trên, nhóm chúng tôi đã triển khai phương án nhằm giảm thiểu phương tiện xe có trọng tải nặng lưu thông vào lô cao su.

Thời điểm triển khai áp dụng: 15/5/2018.

- Kết quả và lợi ích thu được:

+ Hạn chế tối đa xe có tải trọng nặng lưu thông vào lô cao su, đồng thời tạo điều kiện cho công nhân, cũng như người dân tại các khu vực lân cận đi lại thuận tiện, đảm bảo an toàn giao thông.

+ Tiết kiệm chi phí đầu tư sửa chữa đường lô của Công ty cụ thể như sau:

Chi phí sửa chữa năm 2017 là 4.311.704.229 đồng

Chi phí sửa chữa năm 2018 là 2.631.367.599 đồng

Số tiền tiết kiệm được: 4.311.704.229đ - 2.631.367.599đ =  1.680.336.630 đồng.