Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
STT Ý tưởng Lượt xem Lượt like Mã số Ngày
1

GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO SÁNG KIẾN, CẢI TIẾN

CTY TNHH MTV CAO SU BÌNH LONG
Công tác Đoàn – Hội

754 3 YT-301 11-10-2019
2

Sử dụng cây Bạch Hoa Xà Đuôi Công điều chế dung dịch thay thế thuốc hóa học chũa bệnh nấm hồng trên cây cao su

Đặng Kim Mùi
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.

719 YT-298 11-10-2019
3

Các phương pháp tập hợp, tổ chức, điều hành tham gia hoạt động phong trào thi đua trong công nhân lao động

Nguyễn Minh Tuấn
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)

577 YT-286 10-10-2019
4

Cải tiến khay sấy mẫu tủ sấy lão hóa

Đỗ Luân Vương
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường

575 6 YT-276 10-10-2019
5

Kết hợp chăn nuôi bê (me) để phòng chống bảo và giảm chi phí giai đoạn KTCB của vườn cây cao su.

Chiến Ngô ngọc
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.

140 1 YT-270 10-10-2019
6

Cạo lấy mủ đông.

Nguyễn Văn Cường
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.

232 YT-265 09-10-2019
7

Một số giải pháp nâng cao sự hài lòng của hộ trồng cao su tiểu điền đối với công tác thu mua mủ cao su nguyên liệu

Nguyen Trong Huy
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)

168 6 YT-263 09-10-2019
8

Ứng dụng tấm chống thấm bằng vật liệu cao su thiên nhiên tại khu vực Tây Nguyên

TRẦN NGỌC ANH
Sản xuất kinh doanh, phát triển các sản phẩm công nghiệp cao su

153 YT-246 06-10-2019
9

Rút ngắn thời gian KTCB vườn cao su ở những khu vực có cao trình cao (trên 600m) tại khu vực Tây Nguyên bằng tổng hòa các biện pháp canh tác

TRẦN NGỌC ANH
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.

258 YT-244 06-10-2019
10

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ ĐOÀN THEO MÔ HÌNH 6D

Nguyễn Duy Thái Hà
Công tác Đoàn – Hội

224 YT-242 03-10-2019