Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
STT Ý tưởng Lượt xem Lượt like Mã số Ngày
1

Điều tra bệnh lá trên vườn cao su bằng flycam

Đoàn Nhân Luân
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.

750 9 YT-332 23-07-2021
2

Xây dựng ứng dụng từ điển chuyên ngành cao su trên điện thoại di động

Phạm Thị Ngọc Giàu
Ý tưởng khác

1504 10 YT-319 18-06-2021
3

ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP VANADOMOLYBDOPHOSPHORIC ACID THAY THẾ PHƯƠNG PHÁP PHOSPHOMOLYBDENUM NHẰM ĐỊNH LƯỢNG LÂN VÔ CƠ TRONG CHẨN ĐOÁN MỦ

Phạm Thị Ngọc Giàu
Ý tưởng khác

1074 23 YT-313 28-05-2021
4

Cải tạo khả năng xử lý Nito tổng tại bể Anoxic của HTXLNT Cuaparis

Trần Hoàng
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường

1424 20 YT-312 14-04-2021
5

GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO SÁNG KIẾN, CẢI TIẾN

CTY TNHH MTV CAO SU BÌNH LONG
Công tác Đoàn – Hội

1329 3 YT-301 11-10-2019
6

Sử dụng cây Bạch Hoa Xà Đuôi Công điều chế dung dịch thay thế thuốc hóa học chũa bệnh nấm hồng trên cây cao su

Đặng Kim Mùi
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.

1260 YT-298 11-10-2019
7

Các phương pháp tập hợp, tổ chức, điều hành tham gia hoạt động phong trào thi đua trong công nhân lao động

Nguyễn Minh Tuấn
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)

1216 2 YT-286 10-10-2019
8

Cải tiến khay sấy mẫu tủ sấy lão hóa

Đỗ Luân Vương
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường

1362 48 YT-276 10-10-2019
9

Kết hợp chăn nuôi bê (me) để phòng chống bảo và giảm chi phí giai đoạn KTCB của vườn cây cao su.

Chiến Ngô ngọc
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.

859 1 YT-270 10-10-2019
10

Cạo lấy mủ đông.

Nguyễn Văn Cường
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.

765 YT-265 09-10-2019