Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
STT Ý tưởng Lượt xem Lượt like Mã số Ngày
1

Hiệu quả tiết kiệm chi phí trong áp dụng thổi lá chống cháy bằng cơ giới

Nguyễn Minh Tuấn
Cao su Đồng Phú

474 2 YT-284 10-10-2019
2

Áp dụng cơ giới trong công tác xới ván, tủ bồn hàng năm trên vườn cây tái canh - Trồng mới

Nguyễn Minh Tuấn
Cao su Đồng Phú

586 YT-283 10-10-2019
3

Kết hợp chăn nuôi bê (me) để phòng chống bảo và giảm chi phí giai đoạn KTCB của vườn cây cao su.

Chiến Ngô ngọc
Cao su Hà Tĩnh

487 1 YT-270 10-10-2019
4

Cạo lấy mủ đông.

Nguyễn Văn Cường
Cao su Hà Tĩnh

640 YT-265 09-10-2019
5

CẢI TẠO ĐẤT TRỒNG CAO SU TẠI NÔNG TRƯỜNG CAO SU BẾN CỦI

Nguyễn Mạnh Hùng
Cao su Tây Ninh

542 YT-264 09-10-2019
6

GIẢI PHÁP THU AMONIAC TỪ MỦ SKIM GIÚP CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG TRONG SẢN XUẤT LY TÂM

CTY TNHH MTV CAO SU BÌNH LONG
Cao su Bình Long

482 YT-254 08-10-2019
7

Nghiên cứu ứng dụng chế độ cạo úp sớm trên vườn cao su khai thác

TRẦN NGỌC ANH
Viện nghiên cứu Cao su

490 YT-245 06-10-2019
8

Rút ngắn thời gian KTCB vườn cao su ở những khu vực có cao trình cao (trên 600m) tại khu vực Tây Nguyên bằng tổng hòa các biện pháp canh tác

TRẦN NGỌC ANH
Viện nghiên cứu Cao su

630 YT-244 06-10-2019
9

Hệ thống an toàn cho máy cán kéo mủ cao su

Nguyễn Văn Khoa
Cao su Phú Riềng

817 YT-241 03-10-2019
10

máy đánh nhựa đường

Lê Bình Dương
Cao su Phú Riềng

498 YT-240 03-10-2019