Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
STT Ý tưởng Lượt xem Lượt like Mã số Ngày
1

Điều tra bệnh lá trên vườn cao su bằng flycam

Đoàn Nhân Luân
Viện nghiên cứu Cao su

685 9 YT-332 23-07-2021
2

Chế độ cạo tận thu trên cành với chiều dài miệng cạo ngắn (S/3U) kết hợp sử dụng dây dẫn mủ giúp tận thu tối ưu năng suất vườn cây trước khi thanh lý tái canh

Trương Văn Hải
Viện nghiên cứu Cao su

880 26 YT-316 17-06-2021
3

Thổi lá PCC bằng cơ giới

Trần Vũ Nam Hoàng
Cao su Đồng Nai

1185 2 YT-308 24-10-2019
4

Xây dựng vườn cây năng suất 2 tấn/ha

Trần Vũ Nam Hoàng
Cao su Đồng Nai

1086 2 YT-307 24-10-2019
5

Chăm sóc đặc biệt vườn cây KTCB

Trần Vũ Nam Hoàng
Cao su Đồng Nai

1895 14 YT-306 24-10-2019
6

Sử dụng cây Bạch Hoa Xà Đuôi Công điều chế dung dịch thay thế thuốc hóa học chũa bệnh nấm hồng trên cây cao su

Đặng Kim Mùi
Cao su Đồng Phú

1222 YT-298 11-10-2019
7

Máy đa năng 5 trong 1 chuyên dùng cho nông nghiệp và môi trường

Đặng Kim Mùi và Nguyễn Văn Lĩnh
Cao su Đồng Phú

1225 1 YT-292 10-10-2019
8

XÂY DỰNG VƯỜN CÂY NĂNG SUẤT 2 TẤN/HA

Võ Lâm Ngọc Ẩn
Cao su Tây Ninh

683 4 YT-291 10-10-2019
9

Xây dựng an toàn phòng chống cháy vườn cây cao su

Đỗ Hoàng Sơn
Cao su Tây Ninh

1136 4 YT-290 10-10-2019
10

Áp dụng Nhịp độ cạo thấp D4, D5 ở miệng cạo ngĩa tại Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú

Nguyễn Minh Tuấn
Cao su Đồng Phú

798 2 YT-285 10-10-2019