Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
STT Ý tưởng Lượt xem Lượt like Mã số Ngày
1

Áp dụng cơ giới trong công tác xới ván, tủ bồn hàng năm trên vườn cây tái canh - Trồng mới

Nguyễn Minh Tuấn
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.

534 YT-283 10-10-2019
2

Sáng kiến chế tạo hệ thống chiết rót quậy tự động

Kiều Đình Thoả
Sản xuất kinh doanh, phát triển các sản phẩm công nghiệp cao su

672 YT-280 10-10-2019
3

Sáng kiến chế tạo máy cán mini

Kiều Đình Thoả
Sản xuất kinh doanh, phát triển các sản phẩm công nghiệp cao su

661 YT-278 10-10-2019
4

Chế tạo thiết bị vệ sinh băng tải tự động

Vũ Quang Tuyên
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường

396 YT-275 10-10-2019
5

Quy trình quản trị nhân sự, đánh giá thực hiện công việc (KPI - Key Performance Indicator) trong công nghiệp thủy điện

Trần Xuân Duy
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)

452 YT-269 10-10-2019
6

Tái sử dụng nước từ sàn rung chế biến để làm mát và rửa mủ nguyên liệu tại máy cán cắt trong chế biến cao su

Nguyễn Quang Vịnh
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường

331 YT-267 10-10-2019
7

Đẩy bọt serum cao su hiệu quả tại hồ cốm dây chuyền sản xuất mủ SVR3L

Nguyễn Hoàng Tuấn
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường

998 232 YT-261 09-10-2019
8

GIẢI PHÁP SỬA ĐỔI MẪU MỚI BỘ TEM NHÃN SẢN PHẨM VÀ ỨNG DỤNG MÃ SỐ MÃ VẠCH QUỐC TẾ TRONG QUẢN LÝ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC SẢN PHẨM

Nguyễn Quốc Toàn
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)

691 YT-260 08-10-2019
9

TỦ ĐỒ TỪ THIỆN

CTY TNHH MTV CAO SU BÌNH LONG
Công tác Đoàn – Hội

431 YT-259 08-10-2019
10

CẢI TẠO NÂNG CÔNG SUẤT DÂY CHUYỀN MỦ PHỤ

CTY TNHH MTV CAO SU BÌNH LONG
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường

414 3 YT-256 08-10-2019