Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
STT Ý tưởng Lượt xem Lượt like Mã số Ngày
1

CHẾ TẠO MÁY CẮT TỰ ĐỘNG MÁNG CHE MƯA PE

CTY TNHH MTV CAO SU BÌNH LONG
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.

421 1 YT-195 27-09-2019
2

ĐÁNH ĐÔNG MỦ NƯỚC BẰNG VI SINH.

CTY TNHH MTV CAO SU BÌNH LONG
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường

3143 4 YT-194 27-09-2019
3

GIẢI PHÁP CẢI TIẾN, NÂNG CẤP SPILLWAY TRONG DÂY TRUYỀN CHẾ BIẾN MỦ LY TÂM

CTY TNHH MTV CAO SU BÌNH LONG
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường

426 YT-193 27-09-2019
4

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT MỦ LY TÂM

CTY TNHH MTV CAO SU BÌNH LONG
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường

344 YT-192 27-09-2019
5

NGHIÊN CỨU HỢP PHẦN POLYMER ỨNG DỤNG TÁCH MỦ CAO SU TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

CTY TNHH MTV CAO SU BÌNH LONG
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường

320 YT-191 27-09-2019
6

GIẢI PHÁP THAY THẾ MẬT RỈ ĐƯỜNG BẰNG ETHANOL TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

CTY TNHH MTV CAO SU BÌNH LONG
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường

383 1 YT-190 27-09-2019
7

CẢI TIẾN LÒ SẤY MỦ CAO SU THIÊN NHIÊN

CTY TNHH MTV CAO SU BÌNH LONG
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường

402 1 YT-186 27-09-2019
8

GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CAO SU THIÊN NHIÊN BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC KHÔNG SỬ DỤNG HÓA CHẤT VÀ TÁI SỬ DỤNG NƯỚC THẢI CHO SẢN XUẤT

Nguyễn Quốc Toàn
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường

575 2 YT-181 26-09-2019
9

Ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

Nguyễn Đăng Cẩm
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)

409 YT-180 26-09-2019
10

Dự báo nhanh chỉ số VFA và NH3 bằng phương pháp đo chỉ số pH của Latex

Nguyễn Hoàng Tuấn
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường

6942 3713 YT-178 23-09-2019