Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
STT Ý tưởng Lượt xem Lượt like Mã số Ngày
1

GIẢI PHÁP THU AMONIAC TỪ MỦ SKIM GIÚP CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG TRONG SẢN XUẤT LY TÂM

CTY TNHH MTV CAO SU BÌNH LONG
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.

406 YT-254 08-10-2019
2

GIẢI PHÁP TẬN DỤNG VI SINH TRONG SERUM ĐÁNH ĐÔNG MỦ SKIM

CTY TNHH MTV CAO SU BÌNH LONG
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường

397 YT-249 08-10-2019
3

SẢN XUẤT PHÂN HỮU CƠ VI SINH TẬN DỤNG TỪ NGUỒN CHẤT THẢI TRONG QUÁ TRÌNH CHẾ BIẾN MỦ CAO SU

Đoàn TN Công ty Cao su Lộc Ninh
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường

352 YT-248 07-10-2019
4

Nghiên cứu ứng dụng chế độ cạo úp sớm trên vườn cao su khai thác

TRẦN NGỌC ANH
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.

420 YT-245 06-10-2019
5

Hệ thống an toàn cho máy cán kéo mủ cao su

Nguyễn Văn Khoa
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.

663 YT-241 03-10-2019
6

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất trong việc trồng xen trong vườn cây cao su

Nguyễn Thị Thuận
Công tác kinh doanh hạ tầng trên đất cao su

368 YT-236 02-10-2019
7

Sử dụng băng chuyền di động cho việc bốc vác phân bón tại kho Nông trường và mủ chén tại Đội sản xuất”

Nguyễn Thế Lữ
Ý tưởng khác

442 YT-235 02-10-2019
8

Ứng dụng CNTT vào việc hỗ trợ đo đạc trong công tác nông nghiệp trên vườn cây

Vũ Sơn Hà
Sản xuất kinh doanh, phát triển các sản phẩm công nghiệp cao su

424 YT-230 02-10-2019
9

Giải pháp khoán khai thác trên vườn cây kinh doanh, vườn cây thanh lý tái canh và vườn cây thanh lý phục vụ các dự án của Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng

Nguyễn Thái Hải
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)

351 YT-228 02-10-2019
10

“Móc treo thùng mủ”

VÕ MINH THI
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.

444 YT-220 01-10-2019