Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
STT Ý tưởng Lượt xem Lượt like Mã số Ngày
1

Cách lấy giá sàn SGX nhanh và đơn giản nhất

Phạm Nguyễn Tuấn
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)

526 43 YT-175 21-09-2019
2

Ứng dụng phân tích kỹ thuật để dự đoán xu hướng giá cao su

Phạm Nguyễn Tuấn
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)

506 39 YT-174 21-09-2019
3

Hệ thống cưa lạng mủ tờ bán tự động 16 cục mủ

Trần Hữu Tâm
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường

1190 419 YT-172 20-09-2019
4

Khảo sát nguyên nhân và giải pháp kỹ thuật Khắc phục chỉ tiêu hàm lượng tro cao trong sản phẩm cao su SVR 10

Trần Đình Hiệu
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường

4531 3126 YT-170 19-09-2019
5

Đọ độ nhớt Brook Field của latex để xác định độ nhớt Mooney của nguyên liệu và sản phẩm SVRCV

Nguyễn Hoàng Tuấn
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường

4923 3268 YT-164 13-09-2019
6

Hứng bắt tận dụng mủ

Lê Thị Thùy Dương
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường

479 2 YT-163 12-09-2019
7

SẢN XUẤT PHÂN BÓN HỮU CƠ VI SINH TỪ BÙN THẢI

Lê Quốc Duy
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường

1216 54 YT-162 09-09-2019
8

Ứng dụng phương pháp thu mủ đông tự nhiên ngoài lô kết hợp sử dụng chén hứng mủ dung tích 1800 ml và mái che mặt cạo, mái che chén.

Trương Văn Hải
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.

994 9 YT-156 05-09-2019
9

áp dụng nhịp độ cạo d4 vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất lao động cạo mủ giảm nhu cầu lao động cạo mủ

Trương Văn Hải
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.

1264 4 YT-155 05-09-2019
10

Ứng dụng việc gửi và nhận Fax bằng máy vi tính

Trần Minh Tâm
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)

518 10 YT-154 05-09-2019