Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
STT Ý tưởng Lượt xem Lượt like Mã số Ngày
1

Máy đa năng 5 trong 1 chuyên dùng cho nông nghiệp và môi trường

Đặng Kim Mùi và Nguyễn Văn Lĩnh
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.

37 YT-292 10-10-2019
2

Hiệu quả hệ thống lò sấy nhiệt cưởng bức mủ tờ RSS

Nguyễn Minh Tuấn
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường

18 YT-289 10-10-2019
3

chế tạo máy vệ sinh đĩa - nón mủ latex

Nguyễn Minh Tuấn
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường

26 1 YT-288 10-10-2019
4

Áp dụng cơ giới trong công tác xới ván, tủ bồn hàng năm trên vườn cây tái canh - Trồng mới

Nguyễn Minh Tuấn
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.

17 YT-283 10-10-2019
5

Sáng kiến chế tạo hệ thống chiết rót quậy tự động

Kiều Đình Thoả
Sản xuất kinh doanh, phát triển các sản phẩm công nghiệp cao su

9 YT-280 10-10-2019
6

Sáng kiến chế tạo máy cán mini

Kiều Đình Thoả
Sản xuất kinh doanh, phát triển các sản phẩm công nghiệp cao su

6 YT-278 10-10-2019
7

Chế tạo thiết bị vệ sinh băng tải tự động

Vũ Quang Tuyên
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường

11 YT-275 10-10-2019
8

Quy trình quản trị nhân sự, đánh giá thực hiện công việc (KPI - Key Performance Indicator) trong công nghiệp thủy điện

Trần Xuân Duy
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)

23 YT-269 10-10-2019
9

Tái sử dụng nước từ sàn rung chế biến để làm mát và rửa mủ nguyên liệu tại máy cán cắt trong chế biến cao su

Nguyễn Quang Vịnh
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường

9 YT-267 10-10-2019
10

Đẩy bọt serum cao su hiệu quả tại hồ cốm dây chuyền sản xuất mủ SVR3L

Nguyễn Hoàng Tuấn
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường

110 71 YT-261 09-10-2019