Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
STT Ý tưởng Lượt xem Lượt like Mã số Ngày
1

Xây dựng vườn cây năng suất 2 tấn/ha

Trần Vũ Nam Hoàng
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.

542 2 YT-307 24-10-2019
2

Nâng cao chất lượng trong tổ chức sinh hoạt Chi đoàn

Nguyễn Hào Cang
Công tác Đoàn – Hội

690 1 YT-302 12-10-2019
3

Máy đa năng 5 trong 1 chuyên dùng cho nông nghiệp và môi trường

Đặng Kim Mùi và Nguyễn Văn Lĩnh
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.

770 1 YT-292 10-10-2019
4

Hiệu quả hệ thống lò sấy nhiệt cưởng bức mủ tờ RSS

Nguyễn Minh Tuấn
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường

1187 2 YT-289 10-10-2019
5

chế tạo máy vệ sinh đĩa - nón mủ latex

Nguyễn Minh Tuấn
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường

337 1 YT-288 10-10-2019
6

Áp dụng cơ giới trong công tác xới ván, tủ bồn hàng năm trên vườn cây tái canh - Trồng mới

Nguyễn Minh Tuấn
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.

288 YT-283 10-10-2019
7

Sáng kiến chế tạo hệ thống chiết rót quậy tự động

Kiều Đình Thoả
Sản xuất kinh doanh, phát triển các sản phẩm công nghiệp cao su

263 YT-280 10-10-2019
8

Sáng kiến chế tạo máy cán mini

Kiều Đình Thoả
Sản xuất kinh doanh, phát triển các sản phẩm công nghiệp cao su

248 YT-278 10-10-2019
9

Chế tạo thiết bị vệ sinh băng tải tự động

Vũ Quang Tuyên
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường

166 YT-275 10-10-2019
10

Quy trình quản trị nhân sự, đánh giá thực hiện công việc (KPI - Key Performance Indicator) trong công nghiệp thủy điện

Trần Xuân Duy
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)

185 YT-269 10-10-2019